Giáo tỉnh hà nội

Giáo tỉnh huế

Giáo tỉnh sài gòn

Nhà Thờ Công Giáo nổi bật

Giáo Xứ Giáp Nam

Giáo Xứ Giáp Nam

Xóm 8, Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định
Giáo Xứ Xuân Dương

Giáo Xứ Xuân Dương

Xuân Hòa - Xuân Trường - Nam Ðịnh
Giáo Xứ Thánh Mẫu

Giáo Xứ Thánh Mẫu

Thọ Nghiệp - Xuân Trường - Nam Định
Giáo Xứ Thánh Danh

Giáo Xứ Thánh Danh

Xã Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định
Giáo xứ Hạc Châu

Giáo xứ Hạc Châu

Xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Giáo xứ Kiên Lao

Giáo xứ Kiên Lao

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Ðịnh